Wsparcie techniczne
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bezpieczeństwo

Nowe artykuły Grupy Roboczej MSSI SPAE
24.10.2017 r.

Artykuły przygotowane przez Grupę Roboczą MSSI SPAE na temat badań MCB i RCCB.
ŁĄCZY NAS BEZPIECZEŃSTWO -  Sekcja SPAE w ramach KGIEiT oraz inicjatywa MSSI ELECTRICAL
19.09.2017 r.

Przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE). Należą do niej firmy: ABB Sp. z o.o., Dehn Polska Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o., Hager Polo sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o., Schneider Electric Polska  Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o.

Sekcję powołano w odpowiedzi na problemy, z jakimi spotyka się branża i reprezentujące ją  firmy. Głównie chodzi o obecność na rynku detalicznym, hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów z zakresu: aparatury zabezpieczającej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz aparatury kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych. Dochodzi więc do wypierania z rynku produktów bezpiecznych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą konkurencję.

Unia Europejska w sposób zasadniczy określa standardy dla produktów elektrycznych, poprzez zdefiniowane normy i konieczność ich przestrzegania. Do Europy trafia wiele aparatów elektrycznych niespełniających norm. W wielu przypadkach produkty te są powszechnie stosowane, także przez osoby bez kwalifikacji. Użytkownik taki nieświadomie naraża się na ryzyko utraty zdrowia i mienia. Dlatego też wspólnie podejmujemy inicjatywę ochrony rynku przed takimi właśnie produktami.

Sekcja została utworzona w ramach MSSI Electrical (Market Surveillance Support Initiative). Jest to inicjatywa wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, zlokalizowanych w Europe oraz ich ogólnoeuropejskich (CAPIEL*, ORGALIME**) i krajowych organizacji branżowych.

Inicjatywa narodziła się na poziomie europejskim w 2012 roku. Kilka krajów ma już wypracowany sposób działania na podstawie konkretnych doświadczeń. Są to: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Niedawno inicjatywa została wdrożona też we Włoszech. Kolejne kraje to Czechy, Słowacja, Rumunia oraz kraje nordyckie. W Polsce napotykamy te same problemy, dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie działać i wdrożyć ten projekt także w naszym kraju.

Podstawą działalności SPAE KIGEiT jest koordynacja i wsparcie działań podmiotów działających na rynku elektrotechnicznym.  Istotne staje się współtworzenie i wdrażanie obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia. Izba będzie także zwracać uwagę na przestrzeganie obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji. Do swoich zadań zalicza również monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, w zakresie bezpieczeństwa użytkowania tych produktów i systemów (dla osób, towarów, mienia, gospodarki krajowej i środowiska) oraz ich zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi.

W ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie po 23 wyłączniki nadmiarowoprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe różnych producentów. Badania miały na celu sprawdzenie produktów pod kątem ich zgodności z deklarowanymi przez producentów parametrami technicznymi. Wyniki badań wykazały, że w pierwszym wypadku 10 spośród badanych wyłączników nadprądowych (ponad 40%) nie spełnia wybranych wymagań normy PN-EN 60898-1, w drugim wypadku aż 13 produktów (ponad 55%) nie spełnia wybranych wymagań normy.

Niemcy poddają wyroby elektryczne procedurom nadania rodzimego symbolu jakości VDE. O wysoki standard infrastruktury elektrycznej dbają przede wszystkim organy normalizujące i profesjonalni uczestnicy tego rynku czyli instalatorzy, dystrybutorzy i oczywiście producenci.

Dlaczego nie robić czegoś podobnego w Polsce?

Wyróżniajmy firmy oferujące bezpieczeństwo, profesjonalizm, innowacyjność, jakość i powtarzalność. Konkurujmy profesjonalizmem i jakością, a nie tylko ceną. Trendy gospodarcze są takie, że zmierzamy w kierunku efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dla zdrowia i mienia użytkowników oraz ciągłego podnoszenia czasu bezawaryjnej pracy instalacji i urządzeń, jak również komfortu życia. Na taki rozwój technologii potrzebne są niestety nakłady na badania i rozwój. Oczywistym jest, że absurdalnie tanie produkty powodują, iż technologicznie stoimy w Polsce w miejscu. Dobrym przykładem jest także Wielka Brytania, gdzie 5 lokalnych organizacji ACI, BEMA, ESCO, GAMBICA i LIA z zakresu odpowiednio okablowania, osprzętu elektrycznego, elektroniki, sterowania i pomiarów oraz oświetlenia od kilku lat działa wspólnie w zakresie bezpieczeństwa.

Sekcja SPAE KIGEiT powstała 7 stycznia 2016 r. Liczy obecnie 8 firm. Sekcja jest otwarta dla producentów i przedstawicieli zagranicznych firm, jeśli tylko działają etycznie na rynku, a ich wyroby spełniają wymagania techniczne.
Więcej na temat sekcji SPAE oraz inicjatywie MSSI ELECTRICAL można przeczytać na stronie internetowej KIGEiT (http://www.kigeit.org.pl) w zakładce Sekcje/SPAE

ŁĄCZY NAS BEZPIECZEŃSTWO!

* CAPIEL – European Coordinating Committee of Manufacturers of Electrical Switchgear and Control gear equipments for industrial, commercial and similar use in the European Union, that work in the range of voltages until 1 kV a.c. of 1,5 kV d.c.
** ORGALIME – European Engineering Industries Association; Representing Interests of Mechanical, Electrical & Electronic, Metalworking & Metal Articles Industries

 

 

 Broszura do pobrania

Twój koszyk jest pusty.